Jäsentietolomake on tarkoitettu kaikille ju-jutsun ja kenjutsun harrastajille, jotka osallistuvat seuran järjestämille peruskursseille tai ovat siirtyneet seuraan muilta paikkakunnilta.

Henkilötietolain edellyttämä rekisteriseloste näkyy lomakkeen alapuolella.

Tietoturvasyistä jäsentietolomakkeen lähettäminen edellyttää, että käyttämäsi selain on riittävän uudenaikainen ja että sen JavaScript-tuki on kytketty päälle.

Vaihtoehtoisesti voit lähettää jäsentiedot sähköpostitse osoitteeseen . Ilmoita viestissä harrastajan nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite ja kotikunta sekä lajit, joiden harjoituksiin harrastaja osallistuu. Jos haluat liittyä seuran WhatsApp-ryhmään, ilmoita myös puhelinnumerosi.

Etu- ja sukunimi.
Syötä syntymäaika muodossa PP.KK.VVVV.
Jos kyse on junioriharrastajasta (alle 15 v), syötä huoltajan sähköpostiosoite.
Lajit

Valitse lajit, joiden harjoituksiin osallistut.

Puhelinnumeron ilmoittaminen on vapaaehtoista, ellet halua liittyä seuran WhatsApp-ryhmään. Jos kyse on junioriharrastajasta, syötä huoltajan puhelinnumero.
Liityn seuran WhatsApp-ryhmään

Ryhmään liittyminen mahdollistaa tärkeiden seuran tiedotteiden vastaanottamisen ja jäsenten välisen viestinnän WhatsApp-mobiilisovelluksen avulla. Ryhmään voi tarvittaessa liittyä myös myöhemmin etusivulla olevan linkin kautta.

Vahvistus

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ju-Jutsu Oulu ry
PL 49
90401 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Pekkala

3. Rekisterin nimi

Ju-Jutsu Oulu ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään

  • yhdistyslain vaatimusten täyttämiseksi
  • yhteydenpidon mahdollistamiseksi yhdistyksen hallituksen ja jäsenten välillä
  • vyösuoritusten kirjaamiseen vaadittavien tietojen saamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan kunkin jäsenen nimi, kotikunta, sähköpostiosoite, syntymäaika ja puhelinnumero sekä lajit, joiden harjoituksiin jäsen osallistuu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä käytetään yllä olevaa jäsentietolomaketta sekä jäsenten jälkikäteen omiin tietoihinsa ilmoittamiaan muutoksia.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa WFJ-Honbulle vyösuoritusten kirjaamista varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot tallennetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain yhdistyksen hallituksen erikseen valitsemilla henkilöillä. Rekisteriä käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus.