Shihan Kimmo Tenhunen

Kenjutsu tarkoittaa perinteistä japanilaista miekankäyttötaitoa ja kuuluu osana bujutsuun eli sotataitoon. Seurassa harjoiteltavan kenjutsun tyylisuunta on Koden Enshin Ryu, joka on lähtöisin 1500-luvun Japanista. Japanin historiassa miekkaa on perinteisesti pidetty soturin sieluna ja sillä on uskottu olevan jumalaiset voimat, minkä vuoksi kenjutsu on yksi arvostetuimmista taistelulajeista. Kenjutsutekniikat perustuvat sotureille taistelukentillä kertyneeseen kokemukseen ja osaamiseen. Korkea-arvoisimmat soturit kantoivat miekkaa aina mukanaan ja pitivät kenjutsun opettelua ensiarvoisen tärkeänä.

Demovideo 2016

Kenjutsua harjoitellaan pääasiassa bokkenilla eli puisella miekalla. Harjoittelussa korostuu pitkän aseen vaatiman etäisyyden hahmottaminen ja tekniikoiden oikea ajoitus. Harjoitteluun sisältyy myös miekankäytön ja aseettoman kamppailun eli ju-jutsun yhdistelmiä, joissa hyödynnetään muun muassa lyöntejä, potkuja, lukkoja ja ukemeita eli kaatumistekniikoita. Kenjutsuharjoitukset sisältävät keskimäärin

  • 30 % perusharjoitteita: asentoja, lyöntejä ja torjuntoja
  • 30 % kata-harjoitusta eli ennalta määrättyjen liikeratojen suorittamista
  • 40 % parin kanssa tehtäviä nopealiikkeisiä kontaktiharjoitteita ja sparrausta.

Lajiin kuuluu lisäksi ottelua pehmomiekoin ja kypärin sekä leikkausharjoituksia terävällä miekalla.

Otamme uusia harrastajia mukaan kenjutsuun ympäri vuoden, joten kokeilemaan voi tulla koska tahansa!